Formulář pro reklamaci

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: ALIMA Písečan s.r.o. 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace (výměna zboží/vracení peněz):

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 Lhůta na podání reklamace je 6 měsíců, dle trvanlivosti krmiva. 

Datum:

Podpis:

Zpět do obchodu